موزه گوستاو واسا
استکهلمیان - در این موزه میتوان از جمله از کشتی  جنگی "واسا" که در اوائل  قرن هفدهم غرق شد و 333 سال بعد و در سال 1961 مجددا از قعر دریا به بالا کشیده شد دیدن نمود. گفته میشود علت آنکه در این مدت طولانی کشتی سالم مانده و نپوسیده است این است که در محلی که کشتی غرق شده نمک آب کم بوده و کرمهای چوب خور تولید نشده اند که کشتی را نابود کنند.

بالا کشیدن کشتی واسا از قعر دریا سه سال بطول انجامید و سرانجام پس از
333 سال در حضور پادشاه, ملکه و عده کثیری از مردم سوئد انجام پذیرفت. اکنون این کشتی در محل مناسبی که با رطوبت 95% تطبیق شده است نگاهداری میشود.

اطلاعات بیشتر
موزه گوستاو واسا

www.stockholmian.com

نظر خود را در زیر با دیگران در میان بگذارید
 

 www.stoc

© Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

Stockholmian
استکهلمیان استکهلم سوئد