ویزای شنگن، دارای اعتبار تنها تا مرز ورودی
استکهلمیان – هنگامی که یک سفارتخانه شنگن برای یک متقاضی ویزا (روادید)  ورود به محدوده شنکن صادر می کند، برگه «یادآوری» کوچکی (تصویر زیر) به گذرنامه و یا صفحه ویزای داخل گذرنامه الصاق می شود که بسیاری به آن توجه نمی کنند، عدم توجهی که می تواند دارنده ویزا را در مرزهای شنگن دچار مشکلات جدی کرده و در بدترین دحالت منجر به ابطال ویزا و جلوگیری از ورود وی به محدوده شنگن شود.

در برخی موارد نیز سفارتخانه ها فراموش می کنند که این برگه «یادآوری» را به گذرنامه متقاضی الصاق کنند، اما قانون و مقررات ورود به محدوده شنگن بواسطه این فراموشی تغییر نمی کند و مسافر کماکان موظف به رعایت کردن آن است.

برگردان پارسی برگه «یادآوری» که در سفارتخانه های شنگن به گذرنامه های متقاضی الصلق می شود به شرح زیر است:

----------------------------

یادداشت

صدور ویزا به این معنی نیست که دارنده آن حق ورود اتوماتیک به محدوده شنگن را دارد. بلکه چنین حقی در طی هر بار ورود به مرزهای شنگن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسافر در بار هر ورود خود به شنگن موظف است به کنترل مرزی ثابت کند که پول کافی برای تمامی مدت سفرش، بلیط برگشت به کشور محل زندگی اش،  بیمه بیماری و مسافرتی  و دیگر مدارکی که هدفش از مسافرت را تایید کند  را دارا می باشد.

 ------------------------------

به عبارت دیگر یک ویزای شنگن هرگز به معنی حق تضمینی ورود به منطقه شنگن نیست و یک دارنده ویزا می بایست در مرز ورودی شنگن، افسر گذرنامه را از طریق ارائه مدارکی که در بالا به آنها اشاره شده است متقاعد نماید که دارای همه شرایط ورود به منطقه شنگن می باشد.  این مهر ورودی مرزهای شنگن است که تضمین کننده ورود دارنده ویزا به خاک شنگن بشمار می رود.

افسران مرزهای ورودی شنگن دارای این حق قانونی هستند که در صورتی که تشخیص دهند فردی صلاحیت ورود به منطقه شنگن را ندارد ویزای وی را کنسل کرده و از ورودش به منطقه شنگن جلوگیری بعمل آورند، حتی اگر سفارتخانه ای برای وی ویزا (روادید) شنگن صادر کرده باشد. امکان شکایت از تصمیم منع ورود که در مرزهای شنگن اتخاذ شود وجود ندارد و چنین تصمیمی بلافاصله قابل اجرا می باشد.

www.stockholmian.com

نظر خود را در زیر با دیگران در میان بگذارید
 

 www.stoc

© Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

Stockholmian
استکهلمیان استکهلم سوئد