گواهینامه رانندگی ایرانی و اعتبار آن در سوئد
استکهلمیان - تا قبل از سال
1990 ایرانیان مقیم سوئد قادر بودند که گواهینامه رانندگی ایرانی خود را بدون نیاز به شرکت در هیچ آزمونی به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنند. بخش بزرگی از ایرانیانی که امروزه در سوئد دارای گواهینامه رانندگی هستند از این طریق و بدون شرکت در آزمون موفق به اخذ گواهینامه رانندگی سوئدی شده اند.

اما تقلب در رابطه با تعویض گواهینامه های خارجی و کشف تعداد قابل توجهی از گواهینامه های جعلی که جهت تبدیل به مقامات سوئدی تحویل داده شد سرانجام مقامات این کشوررا مجبور به تغییر قوانین و اعلام بی اعتباری اکثر گواهینامه های متعلق به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (از جمله ایران) جهت تبدیل به گواهینامه سوئدی نمود. از آن زمان تاکنون ایرانیان دارای گواهینامه ایرانی نیز موظفند شدند تا بمانند یک شهروند سوئدی بدون گواهینامه, در امتحانات مربوط به اخذ گواهینامه رانندگی شرکت کنند.

گواهینامه های رانندگی ایرانی امروزه تنها در دو حالت در سوئد قابل استفاده هستند:

1- هر فرد دارای گواهینامه رانندگی ایرانی که بصورت توریست و جهانگرد در سوئد بسر می برد می تواند چنانچه گواهینامه ایرانی خود را در ایران به بین المللی تبدیل کرده باشد در سوئد رانندگی کند. در این رابطه نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه در این صورت شخص باید هم گوهینامه ملی ایرانی و هم گواهینامه بین المللی خود را به همراه داشته باشد و به هنگام کنترل به مامور پلیس نشان دهد. در غیر اینصورت رانندگی وی در سوئد غیر قانونی است. به عبارت دیگر یک گواهینامه بین المللی تنها در صورتی معتبر است که اصل گواهینامه ملی ایرانی نیز در کنار آن موجود باشد.

2- چنانچه در سوئد متقاضی پناهندگی بوده و یا به هر صورت دیگری در انتظار دریافت پاسخ به وضعیت اقامت خود از اداره  مهاجرت بسر می برید (و در اداره مالیات سوئد بعنوان ساکن سوئد ثبت نشده اید) می توانید با گواهینامه ایرانی خود (چنانچه در ایران دارای اعتبار باشد) و یک ترجمه رسمی از آن به زبان سوئدی یا انگلیسی تهیه شده باشد در سوئد رانندگی کنید. در این رابطه نیز بسیار مهم است که تنها دارا بودن ورقه ترجمه کافی نیست و شما باید اصل گواهینامه رانندگی ایرانی خود را در کنار ترجمه رسمی آن  نیز به همراه داشته باشید, در غیر اینصورت بطور غیر قانونی در سوئد رانندگی می کنید.

شما می توانید تا زمان دریافت پاسخ به درخواست اقامت خود از اداره مهاجرت به این صورت در سوئد رانندگی کند. چنانچه پاسخ آخر خود را دریافت کنید و منفی باشد می بایست سوئد را ترک کنید و در نتیجه از زمان دریافت آخرین پاسخ منفی حق رانندگی در سوئد با گواهینامه ایرانی خود را نیز از دست داده اید.

چنانجه به درخواست خود پاسخ مثبت بگیرید و در سوئد اقامت دریافت کنید می توانید از زمان ثبت در اداره مالیات بعنوان ساکن سوئد بمدت یک سال دیگر با رعایت شرایطی که در بالا توضیح داده شد با گواهینامه ایرانی خود در سوئد رانندگی کنید. در طی این یک سال فرصت دارید که بمانند هر شهروند سوئدی دیگری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی سوئدی شرکت کرده و گواهینامه رانندگی سوئدی دریافت کنید.

پس از گذشت یک سال از زمان ثبت نامتان در اداره مالیات بعنوان ساکن سوئد چنانچه موفق به اخذ یک گواهینامه رانندگی سوئدی نشوید بمانند یک فرد بدون گواهینامه رانندگی تلقی شده و تحت هیچ شرایطی حق رانندگی با گواهینامه ایرانی خود در سوئد را نخواهید داشت و در غیر اینصورت مرتکب جرم شده اید.

به عبارت دیگر شما از زمان ورود به سوئد تحت عنوان متقاضی پناهندگی و تا یک سال پس از زمان ثبت نامتان در اداره مالیات بعنوان ساکن سوئد امکان استفاده از گواهینامه رانندگی ایرانی خود در سوئد را (چنانچه شرایط ذکر شده در بالا را رعایت کنید) دارید. پس از اتمام این مدت تحت هیچ شرایطی حق ادامه استفاده از گواهینامه ایرانی خود را نداشته و بعنوان فردی فاقد گواهینامه تلقی می شوید. در اینصورت چنانچه مایل به رانندگی در سوئد هستید باید بمانند هر شهروند سوئدی دیگری اقدام به تهیه یک گواهینامه رانندگی سوئدی نمایید.

www.stockholmian.com

نظر خود را در زیر با دیگران در میان بگذارید
 

 www.stoc

© Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

Stockholmian
استکهلمیان استکهلم سوئد